Bontrager WaveCel helm

WaveCel: de grootste stap voorwaarts in de bescherming tegen hersenschuddingen door fietsongevallen.

Trek en Bontrager zijn gaan samenwerken met WaveCel voor de ontwikkeling van een helmtechnologie die een radicale trendbreuk vormt met reeds 30 jaar geldende veiligheidsstandaards in de fietsindustie. Je hebt maar één stel hersenen. Het is de moeite waard om die te beschermen.


Reacties

Note: HTML is not translated!